فضای میزبانی

هاست اشتراکی پلن A

این سرویس برای وب سایت های وردپرس و جوملا بسیار ساده مناسب است. • 1500 مگابات فضای ذخیره سازی HDD
 • 1 عدد تعداد هسته CPU
 • 512 مگابایت ظرفیت رم RAM
 • 15 گیگابات ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد دیتابیس MySQL
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد ادآن دامین
 • 10 عدد بازدید در لحظه
هاست اشتراکی پلن B

این سرویس برای وب سایت های HTML و بسیار ساده وردپرس و جوملا مناسب است. • 1000 مگابات فضای ذخیره سازی HDD
 • 1 عدد تعداد هسته CPU
 • 256 مگابایت ظرفیت رم RAM
 • 15 گیگابات ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد دیتابیس MySQL
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد ادآن دامین
 • 8 عدد بازدید در لحظه
هاست اشتراکی پلن C

این سرویس برای وب سایت های HTML مناسب است. • 1000 مگابات فضای ذخیره سازی HDD
 • 1 عدد تعداد هسته CPU
 • 128 مگابایت ظرفیت رم RAM
 • 10 گیگابات ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد دیتابیس MySQL
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد ادآن دامین
 • 5 عدد بازدید در لحظه
هاست اشتراکی پلن E

این سرویس برای وب سایت های HTML مناسب است. • 500 مگابات فضای ذخیره سازی HDD
 • 1 عدد تعداد هسته CPU
 • 128 مگابایت ظرفیت رم RAM
 • 10 گیگابات ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد دیتابیس MySQL
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد ادآن دامین
 • 5 عدد بازدید در لحظه